За преподавателите: Как да създаваме и работим във Виртуалната класна стая (ВКС)

Щракнете върху CEI_VirtualClassroom_azbukivedi.pdf, за да отворите файла.